Situatie ongedocumenteerden kan zo niet langer

vluchtgebouwWe zijn geschokt door het overlijden van één van de bewoners van de Vluchtgarage en het bericht dat een bewoner van het Vluchtgebouw zwaar gewond is geraakt door een val van de trap.

Het Vluchtgebouw’ is onderdeel van het vreemdelingencollectief ‘We Are Here’. Dit collectief  bestaat uit vreemdelingen waarvan de asielaanvraag is afgewezen maar waar niet de mogelijkheid bestaat om terug te keren naar het land van herkomst. Volgens het collectief vallen de asielzoekers tussen wal en schip. Het Nederlandse asielbeleid sluit niet op alle asielaanvragen aan en er mist een structurele oplossing voor deze groep. Als ‘on-gedocumenteerden’ hebben de asielzoekers geen rechten om een bestaan op te bouwen in Nederland en zijn ze afhankelijk van initiatieven zoals het Vluchtgebouw. De bewoners zijn inmiddels symbool geworden voor de vele on-gedocumenteerde vluchtelingen in Nederland.

Dokters van de Wereld ziet en spreekt wekelijks ongedocumenteerde migranten die in kwetsbare levensomstandigheden verkeren. Een voorbeeld hiervan zijn de uitgeprocedeerde asielzoekers die onderdak hebben gezocht in de kraakpanden (bijvoorbeeld de Vluchtkerk, Vluchtgarage, Vluchthaven of Vluchtgebouw), omdat zij geen andere plek hebben om te verblijven.

De omstandigheden waarin de bewoners van deze kraakpanden leven zijn ongezond en blijken gevaarlijk te zijn. Tijdens de bezoeken van Dokters van de Wereld aan de Vluchtgarage melden zich wekelijks meerdere personen die een huisarts of tandarts nodig hebben. In deze contacten geven ze aan dat de spanningen oplopen en dat ze uitgeput zijn. We zien dat de bewoners steeds meer last krijgen van de slechte woonomstandigheden en dat psychische klachten toenemen.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Dokters van de Wereld in Gaza

_DSC4124_0294De situatie in Gaza heeft geleid tot een crisistoestand met serieuze humanitaire consequenties voor de bewoners. De toegang tot medische zorg, water, educatie en andere levensbehoeften zijn zeer bemoeilijkt en blokkades maken humanitaire hulp bijna onmogelijk. Dit is schrijnend want ongeveer 80% van de inwoners van Gaza zijn afhankelijk van deze hulp. Dokters van de Wereld heeft besloten haar hulpactiviteiten te versterken en spreekt zich sterk uit tegen de gewelddadigheden die daar plaatsvinden.

Klik hier voor het volledige rapport.

Een reactie plaatsen

7 augustus demonstreren we op de Dam

Names not numbers op de damOnnodig sterven er wereldwijd 300.000 vrouwen per jaar omdat zij geen toegang hebben tot reproductieve zorg. Dit cijfer is zorgwekkend en – erger nog – onnodig hoog. Daarom demonstreren wij op 7 augustus van 9:00 – 18:00 op de Dam en herinneren we de VN aan hun belofte uit 1994 om reproductieve zorg mogelijk te maken voor iedereen.

demonstratie fransenVoor dit speciale evenement trekken we veel uit de kast. Zo laten we een speciaal ontwikkelde kaartmachine overbrengen vanuit Frankrijk en zetten we ons in om op een ludieke doch respectvolle manier deze vrouwen onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie kijk op onze Names not Numbers campagne pagina door hier te klikken.

Een reactie plaatsen