Dam tot Damloop 2014: groot succes!

Dam tot DamloopWe willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun waardevolle sportieve inzet tijdens de Dam tot Damloop! Gezamenlijk is er 28.500,- euro opgehaald voor Operatie Glimlach een bewonderenswaardige prestatie.

We zijn enorm trots op de 115 deelnemers die zich met de 4EM, de 10EM en de Mini-loop hebben ingezet voor Dokters van de Wereld. Het was een mooie dag en het enthousiasme was hartverwarmend.

Dokters van de Wereld zendt 6 -7 keer per jaar chirurgische teams uit naar ontwikkelingslanden die op vrijwillige basis 2 weken kinderen en jongvolwassenen met verworven of opgelopen aandoeningen (zoals schisis en brandwonden) opereren. Met de opbrengsten van de Damloop 2014 kunnen er weer honderden kinderen geopereerd worden. De volgende missies zullen plaatsvinden in Tanzania (okotber 2014) en Bangladesh (november 2014).

Klik hier voor de foto’s.

 

Een reactie plaatsen

Ebola en de toegang tot medische zorg: de activiteiten van Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld

De ebola-epidemie verspreidt zich snel in de drie meest getroffen landen: Liberia, Sierra Leone en Guinea. De gezondheidszorg – die daar al zwak is – is overweldigd en heeft moeite de situatie onder controle te krijgen. Volgens cijfers van de WHO (World Health Organization) zijn er 6.553 slachtoffers geïnfecteerd, waarvan er 3.083 inmiddels zijn overleden. Liberia lijkt het hardst getroffen met in totaal 3.458  slachtoffers en 1.830 sterfgevallen.

“De gezondheidszorg in Liberia stort in elkaar”, vertelt Pierre Sallah, Algemeen Coördinator in Liberia. “185 gezondheidswerkers zijn geïnfecteerd. Personeel vertrekt uit angst om ook slachtoffer te worden van ebola en vele patiënten ontwijken de zorgcentra om dezelfde reden. Andere fatale infectieziekten, zoals malaria en blindedarmontsteking, worden nauwelijks behandeld met als gevolg dat de medische situatie nog verder escaleert.”. Ebola vormt inmiddels een serieuze bedreiging voor buurstaten waar nog geen besmettingen bekend zijn, zoals de Ivoorkust.

Gezondheids- en humanitaire organisaties zien een dubbele uitdaging tegemoet: het verzorgen en behandelen van ebola-patiënten en het onder controle krijgen en voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Dokters van de Wereld heeft besloten zich te richten op het tweede punt. Om verspreiding van het virus tegen te gaan is lokale participatie, training en informatievoorziening essentieel.

Pierre Sallah zegt daarover: “We moeten aangepaste communicatietechnieken vinden om mensen te informeren over de verspreiding en symptomen van ebola. Ook moeten we protocollen opstellen om te reageren op de geruchten die de ronde gaan – anders zal de situatie alleen maar verder verslechteren.”

Dokters van de Wereld versterkt daarom haar activiteiten op drie niveaus:

  1. Het trainen van 400 medewerkers in de gezondheidszorg in het voorkomen van ebola en geven van voorlichting aan de bevolking.
  2. Het trainen van medewerkers in de gezondheidszorg in het identificeren van symptomen van ebola en het behandelen van de patiënten zonder risico op besmetting.
  3. Ondersteunen van faciliteiten op het vlak van gezondheidszorg, bijvoorbeeld het bevoorraden van medicijnen en beschermende kleding.

Dokters van de Wereld werkt eveneens in Sierra Leone. Door samen te werken met de lokale gezondheidswerkers in Koinadugu verbeteren we de medische respons op nieuwe besmettingsgevallen en creëren we bewustwording onder de bevolking over  de mogelijkheid tot het nemen van preventiemaatregelen.

 

 

 

Een reactie plaatsen

Isolatie hoort niet thuis in vreemdelingendetentie

Op vrijdag 19 september j.l. heeft de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie (een samenwerkingsverband tussen Dokters van de Wereld, Amnesty International en het Meldpunt Vreemdelingendetentie/Stichting LOS) een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd over isolatie in detentie voor vreemdelingen. Experts uit de forensische zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wetenschap, advocatuur en verschillende toezichthoudende instanties zoals de Nationale Ombudsman hebben dit probleem van verschillende kanten belicht. Tijdens de bijeenkomst werden kennis, ideeën en expertise uitgewisseld. Hoofdpunten die hieruit naar voren kwamen zijn:

»      Isolatie past niet bij bestuursrechtelijke detentie

»      Isolatie niet gebruiken als strafmaatregel

»      Meer bewustwording van internationale mensenrechten en standaarden m.b.t.                   isolatie

»      Inzetten van meer deskundigheid

»      Leren van ervaringen uit de GGZ (preventie en expertise)

»      Meer aandacht voor alternatieven vreemdelingendetentie

In 2015 wordt het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring behandeld in het parlement. De Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie zal haar bevindingen aanbieden aan de vaste kamercommissies Veiligheid en Justitie. Op deze manier willen we hen informeren over de problemen rond isolatie in detentie én mogelijke manieren om tot een humane situatie te komen.

Voor het volledige bericht klik hier.

Een reactie plaatsen