Nederland dreigde zieke man uit te zetten naar ebola gebied

Dokters van de Wereld is zeer verheugd dat de Liberiaanse man die maandag jl. uitgezet dreigde te worden naar zijn land van herkomst, op het laatste moment toch niet hoefde te vertrekken. De Roermondse rechtbank heeft dit maandag besloten.

In Nederland geldt een negatief reisadvies naar Liberia. Daarom was het verbijsterend dat er toch iemand uitgezet dreigde te worden. Dokters van de Wereld vindt het medisch-ethisch onverantwoord om personen terug te sturen naar een land als Liberia, waar op dit moment de Ebola-crisis voor een noodtoestand zorgt. Belgische autoriteiten hebben inmiddels besloten geen personen meer uit te zetten naar landen waar Ebola heerst.

Deze Liberiaanse man kampte bovendien met psychische problemen. Er werd gevreesd dat hij daardoor ook onvoldoende in staat zou zijn om de beschermende voorzorgsmaatregelen te treffen voor het voorkomen van Ebola. Dit heeft Dokters van de Wereld Nederland vrijdag jl. via een persbericht laten weten. Ook het Europese Medecins du Monde netwerk heeft een verklaring hierover afgegeven.

Vandaag vindt naar verwachting een debat in de Tweede Kamer plaats, over de uitzetting van asielzoekers naar landen waar Ebola heerst. Dokters van de Wereld volgt deze discussie nauwgezet en blijft zich inspannen voor kwetsbare personen.

 

Een reactie plaatsen

Dam tot Damloop 2014: groot succes!

Dam tot DamloopWe willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun waardevolle sportieve inzet tijdens de Dam tot Damloop! Gezamenlijk is er 28.500,- euro opgehaald voor Operatie Glimlach een bewonderenswaardige prestatie.

We zijn enorm trots op de 115 deelnemers die zich met de 4EM, de 10EM en de Mini-loop hebben ingezet voor Dokters van de Wereld. Het was een mooie dag en het enthousiasme was hartverwarmend.

Dokters van de Wereld zendt 6 -7 keer per jaar chirurgische teams uit naar ontwikkelingslanden die op vrijwillige basis 2 weken kinderen en jongvolwassenen met verworven of opgelopen aandoeningen (zoals schisis en brandwonden) opereren. Met de opbrengsten van de Damloop 2014 kunnen er weer honderden kinderen geopereerd worden. De volgende missies zullen plaatsvinden in Tanzania (okotber 2014) en Bangladesh (november 2014).

Klik hier voor de foto’s.

 

Een reactie plaatsen

Ebola en de toegang tot medische zorg: de activiteiten van Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld

De ebola-epidemie verspreidt zich snel in de drie meest getroffen landen: Liberia, Sierra Leone en Guinea. De gezondheidszorg – die daar al zwak is – is overweldigd en heeft moeite de situatie onder controle te krijgen. Volgens cijfers van de WHO (World Health Organization) zijn er 6.553 slachtoffers geïnfecteerd, waarvan er 3.083 inmiddels zijn overleden. Liberia lijkt het hardst getroffen met in totaal 3.458  slachtoffers en 1.830 sterfgevallen.

“De gezondheidszorg in Liberia stort in elkaar”, vertelt Pierre Sallah, Algemeen Coördinator in Liberia. “185 gezondheidswerkers zijn geïnfecteerd. Personeel vertrekt uit angst om ook slachtoffer te worden van ebola en vele patiënten ontwijken de zorgcentra om dezelfde reden. Andere fatale infectieziekten, zoals malaria en blindedarmontsteking, worden nauwelijks behandeld met als gevolg dat de medische situatie nog verder escaleert.”. Ebola vormt inmiddels een serieuze bedreiging voor buurstaten waar nog geen besmettingen bekend zijn, zoals de Ivoorkust.

Gezondheids- en humanitaire organisaties zien een dubbele uitdaging tegemoet: het verzorgen en behandelen van ebola-patiënten en het onder controle krijgen en voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Dokters van de Wereld heeft besloten zich te richten op het tweede punt. Om verspreiding van het virus tegen te gaan is lokale participatie, training en informatievoorziening essentieel.

Pierre Sallah zegt daarover: “We moeten aangepaste communicatietechnieken vinden om mensen te informeren over de verspreiding en symptomen van ebola. Ook moeten we protocollen opstellen om te reageren op de geruchten die de ronde gaan – anders zal de situatie alleen maar verder verslechteren.”

Dokters van de Wereld versterkt daarom haar activiteiten op drie niveaus:

  1. Het trainen van 400 medewerkers in de gezondheidszorg in het voorkomen van ebola en geven van voorlichting aan de bevolking.
  2. Het trainen van medewerkers in de gezondheidszorg in het identificeren van symptomen van ebola en het behandelen van de patiënten zonder risico op besmetting.
  3. Ondersteunen van faciliteiten op het vlak van gezondheidszorg, bijvoorbeeld het bevoorraden van medicijnen en beschermende kleding.

Dokters van de Wereld werkt eveneens in Sierra Leone. Door samen te werken met de lokale gezondheidswerkers in Koinadugu verbeteren we de medische respons op nieuwe besmettingsgevallen en creëren we bewustwording onder de bevolking over  de mogelijkheid tot het nemen van preventiemaatregelen.

 

 

 

Een reactie plaatsen