Dokters van de Wereld ontvangt ruim 1 miljoen euro voor project De Zorgbuzz

Dokters van de Wereld ontving gisteren in het DeLa Mar theater in Amsterdam ruim 1 miljoen euro van de Nationale Postcodeloterij voor het project De Zorgbuzz. Dit bedrag betekent een enorme stap voor ons werk op het vlak van toegang tot medische zorg voor ongedocumenteerden. Onze grote dank gaat uit naar alle deelnemers van de Postcodeloterij. Zij hebben dit mogelijk gemaakt.

 

Foto Arianne en Margreet met NPL cheque

Probleemgebied
Migranten zonder verblijfspapieren in Nederland ondervinden grote obstakels op hun weg naar zorgverlening. Zij worden geweigerd bij ziekenhuizen en huisartsen, zijn bang om opgepakt te worden als zij hulp zoeken en weten vaak niet wat hun rechten en plichten zijn. Het gevolg daarvan is dat mensen niet of te laat de vaak zeer noodzakelijke medische zorg ontvangen en vaak onnodig veel lijden. Om deze inhumane situatie te veranderen strijdt Dokters van de Wereld al sinds 2005 voor goede toegang tot medische zorg voor deze groep. We bemiddelen hen naar de reguliere zorg en voeren pleitbezorgingsactiviteiten uit. Omdat de afgelopen jaren het probleem steeds complexer is geworden en de leefsituatie van ongedocumenteerde migranten steeds inhumaner, heeft Dokters van de Wereld het project ´De Zorgbuzzz´ ontwikkeld.  Om de financiering hiervoor rond te krijgen hebben wij een extra bijdrage aangevraagd bij de Nationale Postcodeloterij. Gisteren hoorden wij dat de aanvraag gehonoreerd is!

GETUIGENIS VRIJWILLIGER

In de Amsterdamse Vluchtopvang, een van de gekraakte noodlocaties van uitgeprocedeerde asielzoekers, sprak ik een vrouw uit de Ivoorkust, 29 jaar oud. Zij was overstuur en heel verdrietig. Omdat het binnen overal vol was zijn we in een parkje gaan zitten. Ze heeft een voetoperatie nodig, vanwege een eerdere breuk, maar heeft geen opvang en dus geen plek om rustig te herstellen na de operatie. Ze had ernstige depressieve klachten, was uitgeput en gaf aan het niet meer te zien zitten. Ik leg nu contact met het ziekenhuis om de operatie wel door te laten gaan en heb een verzoek om gemeentelijke noodopvang uitgezet. Het is meestal onmogelijk om de bewoners van deze noodlocaties rustig te kunnen spreken, terwijl het grootste deel kampt met zorgen, emoties en depressieve klachten. Ik kom er wekelijks, maar een eigen spreekuurruimte zou het werk duidelijk verbeteren.

Koen Bolhuis, medisch vrijwilliger noodlocatie Vluchtopvang

De Zorgbuzz
De Zorgbuzz is een meerjarig projectplan gericht op het uitbreiden van ons hulpaanbod waarin zorgbussen een centrale rol in spelen. Met deze bussen kunnen onze medische vrijwilligers het land intrekken om ongedocumenteerde migranten op moeilijk bereikbare locaties te bemiddelen naar zorg. Ter plaatse zullen we ons inzetten voor het opzetten van lokale “friendly networks” onder tandartsen die bereid zijn vrijwillig of tegen minimale vergoeding mondzorg te bieden.

Tevens zullen we met deze extra bijdrage meer kunnen inzetten op pleitbezorging en bewustwording. Ons streven is dat we met de bussen niet alleen mensen beter en tijdig in reguliere zorg kunnen krijgen, maar ook een “buzz” kunnen creëren waarin we zorgverleners mobiliseren en bij publiek en politiek aandacht vragen voor het recht op adequate en goed toegankelijke zorg. Zo kunnen de zorgbussen een enorm verschil gaan maken voor de moeilijke situatie waarin mensen zonder papieren zich bevinden.

Schenking
Bij het succesvol kunnen uitvoeren van een dergelijk project komt ontzettend veel kijken. Denk aan geschoold personeel, volledig ingerichte bussen, materialen, maar ook gedegen risicoanalyses, verkenningen en contacten leggen met politiek en media. De financiële implicaties zijn groot, maar de extra schenking van de Nationale Postcodeloterij (jaarlijks ontvangen wij al €500.000 voor ons werk) maakt het mogelijk dat wij het project kunnen uitvoeren en voor ontzettend veel mensen in Nederland een verschil kunnen gaan maken. Deelnemers van de Postcodeloterij: ontzettend bedankt!

Op de hoogte blijven van het project? Schrijf je in voor onze online nieuwsbrief of volg ons via Facebook en Twitter.

Een reactie plaatsen

Convenant ‘Noodfonds Amsterdam’ getekend

foto convenant 2

Gisteren werd het convenant ‘Noodfonds Amsterdam’ getekend tussen de Gemeente Amsterdam, de Medicijnpot en een apotheker (als vertegenwoordiger van de 8 Amsterdamse apotheken die door het Zorginstituut Nederland gecontracteerd zijn). De Medicijnpot trad op als vertegenwoordiger van enkele steunorganisaties, waaronder Dokters van de Wereld. Met het convenant is de werkwijze voor het gemeentelijk noodfonds voor 2015 vastgelegd. Ongedocumenteerde patiënten die als betalingsonmachtig worden ingeschat, hoeven de sinds 1 januari 2014 door het Zorginstituut Nederland verplicht gestelde eigen bijdrage van 5 euro per medicijnregel niet te betalen. Het betreft met name chronisch zieken en patiënten met meervoudige (psychische en somatische) problematiek.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Vijf jaar na de aardbeving in Haïti

 

Haïti Dokters van de Wereld

Caroline Pankert

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een allesverwoestende aardbeving die meer dan 200.000 doden, 300.000 gewonden en 2.3 miljoen daklozen veroorzaakte. Vijf jaar later is het Dokters van de Wereld team nog altijd actief in het gebied en strijden we samen met de Haïtianen tegen de cholera-epidemie die het land teistert.

‘Port-au-Prince is geen stad meer, het is één grote sloppenwijk. De aardbeving, de politiek, de cholera-epidemie, we leven in een ware hel….’, zegt Francis, een inwoner van het door de aardbeving getroffen Carrefour-Feuille.

Na het assisteren van ontheemde mensen en het verstrekken van verschillende soorten medische hulp (in totaal 580.000 consulten, waaronder 800 chirurgische ingrepen), werd de reconstructie van het Haïtiaanse zorgsysteem de prioriteit van Dokters van de Wereld. Onze teams werkten aan het herstel van medische zorgverlening door te investeren in opleidingen, medische uitrustingen en middelen.

Lees verder

Een reactie plaatsen